Programma aanbod

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen. Door op deze manier met elkaar om te gaan kan elk groepslid meer inzicht krijgen op zijn kwaliteiten en hoe die verder nog kunnen ingezet worden.

Het is een vrij gesprek, waarbij er geen opgelegd thema is. Ieder groepslid heeft de kans om te spreken over wat hem op dat ogenblik bezighoudt. Respect voor elkaar en vertrouwen in de andere groepsleden zijn dan ook vaste waarden om voldoende veiligheid te creëren om deze soms moeilijke onderwerpen met de groep te durven bespreken.

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer