• <span class= Creatieve therapie" width="1900" height="800">

  Creatieve therapie

  Creatieve therapie stimuleert je om via opdrachten met beeldend materiaal uitdrukking te geven aan wat er in je omgaat en om stil te blijven staan bij je gevoelens.
 • <span class=optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen " width="1900" height="800">

  optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen

 • Ontdekken - Leren - Worden

  Ontdekken - Leren - Worden

  De focus ligt op herstelondersteunende en krachtgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen door het aanbieden van zorg op maat
 • <span class=Communicatietraining" width="1900" height="800">

  Communicatietraining

  Jezelf durven tonen, inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden
 • <span class=Individueel aangepast en persoonsgericht " width="1900" height="800">

  Individueel aangepast en persoonsgericht

Hoe kom je bij ons terecht?

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen. Door op deze manier met elkaar om te gaan kan elk groepslid meer inzicht krijgen op zijn kwaliteiten en hoe die verder nog kunnen ingezet worden.

Het is een vrij gesprek, waarbij er geen opgelegd thema is. Ieder groepslid heeft de kans om te spreken over wat hem op dat ogenblik bezighoudt. Respect voor elkaar en vertrouwen in de andere groepsleden zijn dan ook vaste waarden om voldoende veiligheid te creëren om deze soms moeilijke onderwerpen met de groep te durven bespreken.

Doelgroep Validag

Doelgroep

Validag richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om te werken aan je eigen herstel.

De minimumleeftijd voor revalidatie is 18 jaar.

Lees meer