Programma aanbod

Psychomotorische therapie

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met werkvormen die gericht zijn op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan rondom de lichaamsbeleving en het belevingsgedrag. Binnen psychomotorische therapie wordt er een veilige plek gecreëerd om te ontdekken en experimenten met nieuw gedrag.

Door het creëren van specifieke bewegingssituaties en door gebruik te maken van ritme, klank, vorm, beweging en taal werken revalidanten en therapeut aan het opheffen of verminderen van stoornissen en/of belemmeringen in één of meer gedragscomponenten.

Er wordt gewerkt met thema’s die inspelen op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie etc. Elk thema wordt gedurende een viertal weken intensief behandeld.

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer