• Ontdekken - Leren - Worden

  Ontdekken - Leren - Worden

  De focus ligt op herstelondersteunende en krachtgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen door het aanbieden van zorg op maat
 • <span class=optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen " width="1900" height="800">

  optimaliseren van mogelijkheden en compenseren van beperkingen

 • <span class=Communicatietraining" width="1900" height="800">

  Communicatietraining

  Jezelf durven tonen, inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden
 • <span class= Creatieve therapie" width="1900" height="800">

  Creatieve therapie

  Creatieve therapie stimuleert je om via opdrachten met beeldend materiaal uitdrukking te geven aan wat er in je omgaat en om stil te blijven staan bij je gevoelens.
 • <span class=Individueel aangepast en persoonsgericht " width="1900" height="800">

  Individueel aangepast en persoonsgericht

Hoe kom je bij ons terecht?

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met werkvormen die gericht zijn op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan rondom de lichaamsbeleving en het belevingsgedrag. Binnen psychomotorische therapie wordt er een veilige plek gecreëerd om te ontdekken en experimenten met nieuw gedrag.

Door het creëren van specifieke bewegingssituaties en door gebruik te maken van ritme, klank, vorm, beweging en taal werken revalidanten en therapeut aan het opheffen of verminderen van stoornissen en/of belemmeringen in één of meer gedragscomponenten.

Er wordt gewerkt met thema’s die inspelen op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie etc. Elk thema wordt gedurende een viertal weken intensief behandeld.

Doelgroep Validag

Doelgroep

Validag richt zich tot volwassenen met een psychische kwetsbaarheid. Er wordt van je verwacht dat je in staat bent om te werken aan je eigen herstel.

De minimumleeftijd voor revalidatie is 18 jaar.

Lees meer