Psychomotorische therapie

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met werkvormen die gericht zijn op lichaamsbeleving en het handelen in bewegingssituaties. Er worden nieuwe ervaringen opgedaan rondom de lichaamsbeleving en het belevingsgedrag. Binnen psychomotorische therapie wordt er een veilige plek gecreëerd om te ontdekken en experimenten met nieuw gedrag.

Door het creëren van specifieke bewegingssituaties en door gebruik te maken van ritme, klank, vorm, beweging en taal werken revalidanten en therapeut aan het opheffen of verminderen van stoornissen en/of belemmeringen in één of meer gedragscomponenten.

Er wordt gewerkt met thema’s die inspelen op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie etc. Elk thema wordt gedurende een viertal weken intensief behandeld.