Programma aanbod

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Waarrond wordt er gewerkt?

 • Non-verbale vaardigheden:
  • Lichaams- en luisterhouding, mimiek, oogcontact, hoofdstand en -beweging, het richten van iemands aandacht, afstand en nabijheid, het geven van een handdruk, de klank van je stem, haardracht, kleding, ademhaling, aanraking, observeren en interpreteren …
 • Verbale vaardigheden:
  • werken rond de inhoud van een gesprek, een gesprek aanknopen en op gang houden, parafraseren, open en gesloten vragen leren formuleren, kritiek leren uiten …
 • Aanvullende oefeningen op de assertiviteitstraining


Het doel van de communicatietraining is:

 • Leren en durven praten over een neutraal onderwerp en eigen gevoelens in groep
 • Verbeteren van non-verbale vaardigheden: oogcontact maken, jezelf durven tonen …
 • Verbeteren van verbale vaardigheden: een gesprek leren aanknopen en op gang houden, leren om een eigen mening ergens over te vormen en deze in groep durven meedelen
 • Assertiever worden in sociale situaties, voor zichzelf leren opkomen …
 • Inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer