Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Waarrond wordt er gewerkt?

 • Non-verbale vaardigheden:
  • Lichaams- en luisterhouding, mimiek, oogcontact, hoofdstand en -beweging, het richten van iemands aandacht, afstand en nabijheid, het geven van een handdruk, de klank van je stem, haardracht, kleding, ademhaling, aanraking, observeren en interpreteren …
 • Verbale vaardigheden:
  • werken rond de inhoud van een gesprek, een gesprek aanknopen en op gang houden, parafraseren, open en gesloten vragen leren formuleren, kritiek leren uiten …
 • Aanvullende oefeningen op de assertiviteitstraining


Het doel van de communicatietraining is:

 • Leren en durven praten over een neutraal onderwerp en eigen gevoelens in groep
 • Verbeteren van non-verbale vaardigheden: oogcontact maken, jezelf durven tonen …
 • Verbeteren van verbale vaardigheden: een gesprek leren aanknopen en op gang houden, leren om een eigen mening ergens over te vormen en deze in groep durven meedelen
 • Assertiever worden in sociale situaties, voor zichzelf leren opkomen …
 • Inzicht krijgen in een aantal sociale vaardigheden/moeilijkheden