Programma aanbod

Wat doen we

Wij bieden een intensief, doelgericht en tijdelijk weekprogramma op maat aan, gericht op persoonlijk herstel en maatschappelijke integratie. Het team gaat met jou op weg om je eigen talenten en eigen krachten te ontdekken, zodat jij je weg terugvindt in de maatschappij.

Je begint met een voorlopig weekprogramma bestaande uit minimum 4 halve dagen per week.

Tijdens deze eerste periode wordt er met jou een persoonlijk herstelplan opgemaakt. We formuleren hierin doelstellingen rond een aantal belangrijke levensdomeinen waaronder wonen, werken en leren, vrije tijd, psychische en fysische gezondheid, sociale relaties en zelfzorg. Hierbij is het belangrijk dat deze doelstellingen vertaald worden naar concrete stappen die je wenst te zetten om aan je herstel te werken. Op basis van dit herstelplan wordt je weekprogramma herbekeken en indien nodig aangepast. We verwachten van jou dat je op de afgesproken momenten aanwezig bent.

Schema weekprogramma Tongeren

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Dagopening

Weekendbespreking

Dagopening

Bewegingstherapie

Bewust bewegen

Dagopening

Bewegingstherapie

Groepstherapie

Dagopening

Bewegingstherapie

Maatschappij-uur

Dagopening

Bewegingstherapie

Huishoudtraining

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Creatieve therapie

Stressmanagement

training/herstelsessie

Ergotherapie

Relaxatie

Ergotherapie

Huishoudtraining

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Dagopening

Bewegingstherapie

Psychomotoriek

Dagopening

Creatief atelier

Dagopening

Bewegingstherapie

Communicatietraining/

Herstelsessie

Dagopening

Cognitieve functietraining

Dagopening

Assertiviteitstraining

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Arbeidsatelier

Themagerichte

Therapie

Cognitieve functietraining

Ergotherapie

Sport

Ergotherapie

 

Schema weekprogramma Lommel

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Voormiddag

Briefing +

Weekbespreking

Briefing +

Creatief atelier

Briefing +

Sport

Briefing +

Groepstherapie

Briefing +

Kooktherapie / Projectwerk /

Communicatietraining

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Bewust bewegen

Actualiteit & Maatschappij uur

Projectwerk

Projectwerk / Herstelsessie

Kooktherapie / Projectwerk

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Namiddag

Briefing +

Stressmanagement-training

Briefing + Beweging

Cognitieve Functietraining

Briefing + Creatieve therapie

Briefing + Communicatietraining

Assertiviteitstraining

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Pauze

Arbeidsatelier

Themagerichte therapie / Herstelsessie

Projectwerk

Beweging

Cognitieve Functietraining

Weekbespreking

Je weekprogramma omvat individuele sessies en groepssessies. Het team gaat met jou op weg om, rekening houdend met je beperkingen, je eigen talenten en krachten te ontdekken, zodat jij je weg terugvindt in de maatschappij.

Indien nodig kan beroep gedaan worden op een arbeidscoach met als doel herintegratie op de arbeidsmarkt. 

Je bent op zoek naar werk of opleiding, maar door je psychische kwetsbaarheid verloopt je zoektocht moeizaam. Toch ben je zover in je herstelproces dat je op korte termijn actieve stappen naar tewerkstelling kan zetten. Een begeleiding kan je hierin verder helpen. Meer info via Job-art en  GGZ Noolim arbeidscoach 

 

 

 

 

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer