Herstelsessies

Herstellen gaat over het opbouwen van een zinvol leven, waarin je psychische kwetsbaarheid niet meer overheerst. De focus ligt op het (her)ontdekken van jezelf, met al je talenten en krachten.

We staan stil bij de volgende vragen: Wat is herstel? Welke krachten heb ik? Welke obstakels ervaar ik op weg naar mijn herstel? Wat heb ik nodig om te herstellen? Tenslotte gieten we al deze (nieuwe) kennis samen in een persoonlijk herstelverhaal.

Op regelmatige basis wordt hierbij je individueel herstelplan in groep besproken en geëvalueerd.