Relaxatie

Individueel of in kleine groepjes worden basistechnieken aangeleerd uit verschillende vormen van relaxatie. Het aangeboden pakket is een combinatie van ademhalingsoefeningen, progressieve spierrelaxatie, visualisatie technieken, mindfulness en yoga.

Deze technieken worden ingeoefend in een prikkelarme, rustige omgeving. Je wordt aangemoedigd deze oefeningen ook thuis in te oefenen, zodat je ze leert toe te passen in het dagelijkse leven.