Programma aanbod

Bewust bewegen

Binnen de sessie bewust bewegen komen er werkvormen aan bod die gericht zijn op lichaamsbeleving –en besef. De thema’s spelen in op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie, relaxatie … Er wordt een veilige plek gecreëerd om nieuw gedrag te ontdekken.

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer