Bewust bewegen

Binnen de sessie bewust bewegen komen er werkvormen aan bod die gericht zijn op lichaamsbeleving –en besef. De thema’s spelen in op de behoeften van de groep: oefeningen rond vertrouwen, relaties, verbale en non-verbale communicatie, samenwerken, agressie, concentratie, relaxatie … Er wordt een veilige plek gecreëerd om nieuw gedrag te ontdekken.