Cognitieve functietraining

Cognitieve functietraining is gericht op het verbeteren en stimuleren van je vermogen om kennis op te nemen en te verwerken. Concentratie, aandacht, waarnemen, denken, taal, oriëntatie, het vermogen om te redeneren en problemen op te lossen, plannen alsook het geheugen komen hierbij aan bod.

  • Concentratie: jezelf leren beheersen, je niet laten afleiden om op die manier je waarneming en
    gedachten op één ervaring te kunnen richten.
  • Aandacht: het waarnemen van o.a. personen, voorwerpen, teksten, informatie, gebeurtenissen en
    handelingen uit je omgeving.