Weekbespreking

Er wordt gekeken hoe je week verlopen is en of je je doelen bereikt hebt. Welke geluksmomentjes heb je ervaren?
Vervolgens wordt nagegaan welke mogelijke doelen je tijdens de komende week wil bereiken.
Welke stappen dien je hiervoor te zetten? Wat heb je hierbij nodig. Wie of wat kan je daarbij helpen?