Individuele sociale begeleiding

Individuele sociale begeleiding kan bestaan uit ondersteunende gesprekken, budgetbegeleiding, administratieve ondersteuning, huisbezoeken en begeleiding naar het zoeken van toekomstperspectief (opleiding, vrijwilligerswerk, werk…).

Dit kan een eenmalig gesprek zijn of een aantal gesprekken op een vast moment in het revalidatieprogramma.

Indien nodig wordt er contact opgenomen met andere diensten of er wordt een afspraak gemaakt om samen met betrokken cliënt naar de dienst te gaan.