Visie en missie

Validag is een centrum voor psychosociale revalidatie dat zich richt tot mensen met een gestabiliseerde psychische kwetsbaarheid. Wij bieden ondersteuning bij het realiseren van persoonlijk herstel en maatschappelijke integratie door het aanbieden van zorg op maat. Om dit te bekomen worden diverse levensdomeinen in kaart gebracht en passende doelstellingen geformuleerd.

De focus ligt op herstelondersteunende en krachtgerichte zorg, waarbij de nadruk ligt op het optimaliseren van iemands mogelijkheden en het compenseren van diens beperkingen door het aanbieden van zorg op maat. Psychosociale revalidatie houdt rekening met de sociale omgeving van de cliënt met het oog op zijn integratie in de samenleving. De regie van het herstelproces ligt in handen van de cliënt zelf

In het kader van vermaatschappelijking van zorg (Art 107) maken wij deel uit van Reling – GGZ–netwerk West-Limburg en Noolim - GGZ-netwerk Oost Limburg