Programma aanbod

Outreachend werken

Met outreach werken proberen we het herstel en de activatie naar de thuissituatie en vrijetijdsbesteding te vertalen. De outreachtherapeut komt op regelmatige basis aan huis om de nodige ondersteuning te bieden aan mensen die hier nood aan hebben. Er wordt individueel gewerkt aan oa planning, structuur, huishoudelijke taken, zelfzorg,….
Samen met de cliënt wordt er gekeken waar de nood ligt en hoe lang deze ondersteuning nodig is.

 

Communicatietraining

Communicatietraining

Tijdens deze training komen het inoefenen en integreren van je non-verbale en verbale communicatieve vaardigheden aan bod. Thema’s zoals je luisterhouding, het maken van oogcontact, een gesprek aanknopen, leren omgaan met kritiek, je mening durven geven … worden hier uitvoerig besproken en ingeoefend.

Lees meer

Groepstherapie

Groepstherapie

In het groepsgesprek willen de groepsleden bewust stilstaan bij zichzelf en de anderen, zelf gehoord worden en luisteren naar elkaar, steun ervaren en anderen ondersteunen, advies en goede raad geven aan mekaar of bedenkingen met de anderen in de groep delen.

Lees meer