Outreachend werken

Met outreach werken proberen we het herstel en de activatie naar de thuissituatie en vrijetijdsbesteding te vertalen. De outreachtherapeut komt op regelmatige basis aan huis om de nodige ondersteuning te bieden aan mensen die hier nood aan hebben. Er wordt individueel gewerkt aan oa planning, structuur, huishoudelijke taken, zelfzorg,….
Samen met de cliënt wordt er gekeken waar de nood ligt en hoe lang deze ondersteuning nodig is.