Assertiviteitstraining

Assertiviteit is opkomen voor je eigen mening, belangen en/of behoeften, terwijl je ook rekening houdt met de behoeften van anderen. Hoe vaker je assertief reageert, hoe meer je zelfvertrouwen groeit, wat maakt dat je weer assertiever kan reageren.

Thema’s die aan bod komen zijn: luisteren, iets vragen, een kort gesprek voeren, nee-zeggen, iets bespreken, kritiek geven, kritiek krijgen, omgaan met gevoelens, uiten van boosheid, uiten van teleurstelling en complimenten geven. Bij deze thema’s worden concrete tips aangeboden waarmee je aan de slag kan met behulp van rollenspelen en huiswerkopdrachten.