Ga naar de startpagina Doelgroepen voor psychosociale revalidatie Bekijk onze verschillende disciplines en begeleidingen Hoe kom je bij ons terecht Praktische informatie zoals adressen en mogelijke vragen

DOELGROEP

Wie kan er bij ons terecht?

Het centrum staat open voor adolescenten en volwassenen met een psychiatrische problematiek die te beschrijven is in een DSM-IV diagnose, die door hun problematiek specifiele vaardigheden uit een van de volgende domeinen zijn kwijtgeraakt of enkel nog over beperkte vaardigheden in een van de domeinen beschikken.

- Basisautonomie (persoonlijke basisbehoeften)
- Woonautonomie (huishoudelijke vaardigeheden)
- Autonomie in de gemeenschap
- Taal en communicatie (mogelijkheden om contacten te hebben met anderen)
- Maatschappelijke aanpassing (vaardigheden die nodig zijn om deel te nemen aan een groep of een vereniging)
- Motoriek
- Werk (professionele integratie)
- Persoonlijk gedrag (storend gedrag dat dient te verdwijnen)
- Schoolse kennis

Doel van de revalidatie

Het doel van de revalidatie is de beperkingen die het gevolg zijn van hun psychosociale problematiek te verminderen en de nog aanwezige vaardigheden te verbeteren.